بهداشت

 

 

واحد بهداشت آموزشگاه

_تجهیز جعبه کمک های اولیه و نظارت بر ایمنی و بهداشت محیط آموزشگاه

- انجام معاینات پوست و مو - قد و وزن - محاسبه BMI - بینایی و ارجاع موارد مشکوک به کارشناس مرتبط

- تشکیل کارگاههای آموزشی کمک های اولیه با موضوعات:

- حفظ ایمنی در مواجهه با بلایای طبیعی و غیرطبیعی

-آشنایی با وسایل جعبه کمک های اولیه

- آشنایی با ارزیابی مصدوم و مدیریت صحنه و انجام احیاء قلبی و ریوی

- روش صحیح کنترل نبض