سامانه مدرسه هوشمند پویان 

 


 

 

 

 

 
 
 

شماره های تماس: 32603116
فکس:32603383
پست الکترونیک مجتمع:info@hedayatsch.ir
مسئول مجتمع (خانم برقعی) :borghei@hedayatsch.ir
مدیر راهنمایی(خانم هادی پور): hadipoor@hedayatsch.ir
آدرس: قم-بلوار الغدیر-کوچه شماره 10-مجتمع آموزشی تربیتی دخترانه هدایت
نام:
آدرس پست الکترونیکی:
شماره تلفن :
پیام:
تصویر امنیتی: