جلسه هدایت تحصیلی پایه نهم

 

با نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی و صدور نمون برگ هدایت تحصیلی و انتخاب رشته ی دانش آموزان عزیز پایه نهم ، امروز سرکار خانم فراتی دانش آموزان را در جریان آخرین تغییر و تحولات هدایت تحصیلی قرار دادند و بر اهمیت استفاده از فرصت باقیمانده برای شناخت بیشتر خود و رشته های تحصیلی تاکید نمودند.

 


تاریخ انتشار: 1403/03/22