شرکت دانش آموزان در هشتمین جشنواره سفیران سلامت

 

 

شرکت دانش آموزان در هشتمین جشنواره سفیران سلامت در رشته های نقاشی . نشریه الکترونیکی . میان وعده سالم

نشریه الکترونیکی خانمها: فاطمه السادات حسنی تبار . نورا موسوی کیا، فاطمه عباسی . مهدیا افتخاری ، کوثر علی . مبینا خان احمدی
میان وعده سالم : خانم هدی امامی

نقاشی: خانمها نیکی وفاییان . هلیا رزاقی . مبینا عبادی . فاطمه واحدی . فاطمه رضایی . فاطمه نیکوصحبت . درنیکا پورات

 


تاریخ انتشار: 1402/11/17