برپایی نمایشگاه ادبیات

 

 

 

برپایی نمایشگاه ادبیات
غرفه های:
 مطالعه و تحقیق دانش آموزان 

خلاصه کتاب

بسط و گسترش حکایت کتاب فارسی

ماکت ضرب المثل های کتاب فارسی

روزنامه دیواری

با تشکر از همکاری دبیران گرامی ادبیات و دانش آموزان فعال و پرتلاش


تاریخ انتشار: 1402/11/11