سامانه مدرسه هوشمند پویان 

 


 

 

 

 

 
 
 

 

جلسه شورای دبیران

با حضور دبیران و کلیه همکاران کادر اجرائی غیردولتی دخترانه هدایت متوسطه اول برگزار گردید.

خلاصه این جلسه به شرح ذیل می باشد.

-پخش آیاتی از قرآن مجید و سرود ملی ایران

-پخش کلیپی در رثای حضرت زهرا (س) به مناسبت ایام فاطمیه

-سخنرانی کوتاه مدیریت محترم آموزشگاه

پیرامون اثرات فضای مجازی بر روی جسم و روح و روان دانش آموزان که در این رابطه از همکاران خواستند با استفاده از ترفندهای مختلف کلاس های خود را جذاب و متنوع و شاد و .... برگزار کنند.

-بیانات سرکار خانم فراتی مشاور آموزشگاه پیرامـون شناخت

معلمین از مخاطبین خود (شناخت نوجوان و ویژگیهای دوران

نوجوانی که همراه با تغییرات و تنش های بسیار همراه است)

که ایـن شناخت امکان تعامـل بهتر با دانش آمـوز و مدیریت صحیح فضای حاکم را می دهد.

-تشکیل کارگروه های آموزشی

-پذیرائی از همکاران


تاریخ انتشار: 1399/10/29